Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2019 Gmina Miejska Ciechocinek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Edukacja naszą drogą do sukcesu!” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – kwiecień 2019 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 54/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 18.04.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie PGW Wody Polskie w sprawie wstrzymania przepływu wody w dniu 18.04.2019r. przez stopień wodny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z profilowaniem dróg gruntowych w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 181/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły