Typ Data Tytuł
Przetargi 26.04.2019 Przebudowa ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z rozbiórką i budową komina w kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 20a będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZ CIECHOCINKA z dnia 03 kwietnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pani Iwony Ruteckiej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 39/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pani Małgorzaty Kobusińskiej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły