Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZCIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZADZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 34/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 30/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. budowa szpitala z parkingiem w kondygnacji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 729/1 i nr 729/2 położonych przy ul. Św. Brata Alberta w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości przyłączenia się do akcji zbierania podpisów pod rocznicową deklaracją Odzyskania przez Polskę Niepodległości, prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko — Pomorskiego. Szczegóły
Przetargi 19.03.2019 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń – pierwsze zadanie Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły