Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 57/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 59/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Akty prawne 12.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 50/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 12.05.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – maj 2019 Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacje w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 59/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Przetargi 29.04.2019 Budowa recyrkulacji wewnętrznej – polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Artykuł 27.04.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. ws dodatkowych zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbiórki istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową linii elektroenergetycznej na działce nr 734/1 w Ciechocinku przy ulicy Św. Brata Alberta Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 kwietnia 2019 roku ws granic i siedzib obwodów głosowania Szczegóły