Typ Data Tytuł
Artykuł 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Ciechocinka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Programy polityki zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/306/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIX oraz L i LI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/307/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/308/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/309/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/310/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR LII/311/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA Nr LII/312/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły