Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 68/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 81/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 80/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę parkingu przy ul. Staszica – budowę nawierzchni drogi wraz z zatoką parkingową i odwodnieniem przy ul. Staszica Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 78/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 73/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 74/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2019 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 72/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2019r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 33/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły