Typ Data Tytuł
Przetargi 29.04.2019 Budowa recyrkulacji wewnętrznej – polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Artykuł 27.04.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 kwietnia 2019 r. ws dodatkowych zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbiórki istniejącej wieżowej stacji transformatorowej oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową linii elektroenergetycznej na działce nr 734/1 w Ciechocinku przy ulicy Św. Brata Alberta Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 kwietnia 2019 roku ws granic i siedzib obwodów głosowania Szczegóły
Przetargi 26.04.2019 Przebudowa ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych robót związanych z rozbiórką i budową komina w kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 20a będącego własnością Gminy Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 52/19 BURMISTRZ CIECHOCINKA z dnia 03 kwietnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla pani Iwony Ruteckiej Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły