Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 128/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. samochodu lekkiego ratowniczo- rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.11.2018 ZARZĄDZENIE Nr 140/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „stanowisko ds. informacji turystycznej” Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 130/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 137/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 października 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 154/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 146/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 22.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 153/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 152/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 151/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły