Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 POSTANOWIENIE nr 51/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 kwietnia 2020.r w sprawie powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Eco Harmonogram Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Informacja nr 2 Burmistrza Ciechocinka w sprawie organizacji wyborów prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Informacja nr 3 Burmistrza Ciechocinka w sprawie organizacji wyborów prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku z dnia 1 kwietnia 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 marca 2020 r. ws głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :”Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „ Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 przy ulicy Kopernika w Ciechocinek ”. Szczegóły