Typ Data Tytuł
Przetargi 02.07.2021 OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi ulicy Wierzbowej, Osiedlowej i Spółdzielczej Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działce nr 1790/8 położonej w Ciechocinku przy ulicy Mickiewicza Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 KOMUNIKAT Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ws wyznaczenia nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy procederu porzucenia beczek z nieznana substancją na terenie Nadleśnictw Szubin, Bydgoszcz i Gniewkowo Szczegóły
Przetargi 26.06.2021 OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie w sprawie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024″ Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Burmistrz Ciechocinka – Gminny Komisarz Spisowy w Ciechocinku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów 
na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r Szczegóły
Przetargi 18.06.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 70,97 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Stolarskiej 6A działka nr 457/17 KW WL1A/00022510/3 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 17.06.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 17.06.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły