Typ Data Tytuł
Przetargi 04.06.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lipca 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Raport o stanie Gminy Ciechocinek za rok 2018 Szczegóły
Przetargi 31.05.2019 Przebudowa nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Przetargi 31.05.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zbiorcze zestawienie petycji za 2018 rok Szczegóły
Przetargi 28.05.2019 Budowa recyrkulacji wewnętrznej – polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Ogłoszenie – dowóz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Postanowienie NR 106/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły