Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2019 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 72/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2019r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 33/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 70/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych ulic o nawierzchni asfaltowej grysem bazaltowym i emulsją asfaltową Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 85/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania jury do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy konkursu „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej” Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie dot. konkursu pn. „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej” Szczegóły
Przetargi 10.06.2019 Budowa parkingu przy ul. Staszica – budowa nawierzchni drogi wraz z zatoką parkingową i odwodnieniem Szczegóły
Przetargi 10.06.2019 Budowa nawierzchni ul. Stawowej Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lipca 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły