Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2019 Strategia Rozwoju Gminy Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Przetargi 24.07.2019 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Nieszawska Szczegóły
Przetargi 24.07.2019 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Widok Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej oraz oprzeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Wierzbowa, ul. Kopernika, ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Przetargi 15.07.2019 Przebudowa nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Przetargi 15.07.2019 Budowa nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły