Typ Data Tytuł
Przetargi 14.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 14.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Ogłoszenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej o liczbie mandatów i braku konieczności przeprowadzania głosowania Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 105/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Aktualne informacje dot. wyborów do Sejmu i Senatu 2019 Szczegóły
Przetargi 13.08.2019 Remont szaletu miejskiego w parku Tężniowym Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – II ETAP Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n.c. w pasie drogowym ulicy Bema (działka nr 2353) – strefa ochrony uzdrowiskowej „B” Szczegóły