Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/3/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/4/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jej przewodniczącego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/6/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 UCHWAŁA NR I/7/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 160/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły