Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 96/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 95/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 94/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej – wykonanie utwardzenia terenów przyległych do Cmentarza w ramach istniejącego pasa drogowego przy ul. Nieszawskiej Szczegóły
Akty prawne 24.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 117/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 24.08.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2019 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku działka nr 1302/1 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 24.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 119/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka w wyborach Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka dot. wykazu miejsc na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 114/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły