Typ Data Tytuł
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2019 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Petycja mieszkańców bloków mieszkaniowych przy ul. Nieszawskiej 149ABC ws przywrócenia linii autobusowej przy ul. Nieszawskiej, obejmującej przystanej autobusowy przy ul. Nieszawskiej, przy Cmentarzu Komunalnym Szczegóły
Przetargi 11.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2019 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 172/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 180/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 169/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z malowaniem pomieszczenia gospodarczego kierowców wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta Ciechocinka na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 174/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 179/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły