Typ Data Tytuł
Przetargi 13.08.2019 Remont szaletu miejskiego w parku Tężniowym Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – II ETAP Szczegóły
Przetargi 07.08.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n.c. w pasie drogowym ulicy Bema (działka nr 2353) – strefa ochrony uzdrowiskowej „B” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Strategia Rozwoju Gminy Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01września 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Przetargi 24.07.2019 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Nieszawska Szczegóły
Przetargi 24.07.2019 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Widok Szczegóły