Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała nr V/13/19 Miejskiej Rady Seniorów Ciechocinku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczepień w ramach programów profilaktycznych Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała nr IV/12/19 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie wytyczenia pasów dla pieszych Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała nr IV/11/19 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmieci na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 10.03.2020 Uchwała nr IV/10/19 Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie zamontowania monitoringu w centrum miasta Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii oraz garażu ze źródłem OZE na działkach nr 1296/9 i nr 1297/1 położonych w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Usuwanie drzew oraz krzewów – wydawanie zezwolenia Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Rejestry i decyzje środowiskowe Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na działce nr 459/18 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Ogłoszenie ws przystąpienia Gminy do programu „Stop Smog” Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zaproszenie dla mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych Szczegóły