Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 4 /19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 7/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 6/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku przy ul. Widok 30 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.01.2019 konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku przy ul. Widok 9 Szczegóły
Przetargi 29.01.2019 Przetarg nieograniczony na : 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych, nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. CPV03.12.11.00-6, 77.31.00.00-6. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń z podziałem na dwa zadania Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 10/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2019 Szczegóły
Przetargi 29.01.2019 Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej Szczegóły