Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 126/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z adaptacją pomieszczenia przedsionka szatni na łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 120/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac związanych zremontem sali lekcyjnej nr 3, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów na parterze i na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 122/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 123/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli samorządowych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE Nr 128/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 29.08.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nieszawskiej działka nr 1418/3 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE Nr 127/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 29.08.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Widok działka 1076/14 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 118/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem prac remontowych w budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Broniewskiego 13 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 97/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową Street Workout / Parkur Park na wolnym powietrzu na skwerze zielonym u zbiegu ulic Armii Krajowej i Leśnej Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Wykaz zgłoszonych zgromadzeń Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w budynku przy ul. Nieszawskiej 149 Szczegóły