Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 Informacja dot. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Żytnia Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 166/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicy Reymonta i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 170/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni drogi gminnej oraz przepustu „rowu opaskowego” w ciągu ulicy Bema Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 167/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 114/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 135/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia formy i trybu zamówienia publicznego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie ulic w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie 2018/2019 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 126/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 1/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 4 /19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły