Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Ciechocinka do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Ciechocinek do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru delegata Gminy Miejskiej Ciechocinek do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ciechocinek do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły