Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 152/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia formy i trybu zamówienia publicznego oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie ulic w zależności od warunków atmosferycznych w sezonie 2019/2020 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 151/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 156/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 154/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 101/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 157/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 159/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 155/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE Nr 158/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 24.10.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nieszawskiej działka nr 1418/3 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 148/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły