Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa linii oświetleniowej ulic Konopnickiej, ul. Norwida oraz ulicy Słońskiej w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – luty 2019 Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/11/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z LIII sesji VII kadencji oraz I i II sesji VIII kadencji Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka na przełomie VII i VIII kadencji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/13/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” Szczegóły