Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2019 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Szczegóły
Przetargi 13.11.2019 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2021 Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Komunikat w sprawie organizacji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2019r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 163/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania „Instalacja sieci punktów bezpłatnego dostępu do internetu hot-spot w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Wifi4EU” Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Kopernika, ul. Wierzbowa, ul. Widok Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 144/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 143/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 142/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 3 października 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE Nr 150/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „kasjer ” Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 140/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ustalenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali w budynku położonym przy ul. Nieszawskiej 149A Szczegóły