Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2019 Ogłoszenie ws dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 173/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z aktualizacją portalu www.ciechocinek.pl Szczegóły
Akty prawne 24.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 21/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 22/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń – pierwsze zadanie Szczegóły
Artykuł 24.02.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. budowy nawierzchni sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ul. Sowińskiego na działkach nr 645, nr 644/9, nr 643, nr 637 położonej w Ciechocinku” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 24/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 22.02.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z III sesji Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 UCHWAŁA Nr IV/30/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły