Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 121/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im.Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 170/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 167/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej – wykonaniem utwardzenia terenów przyległych do cmentarza w ramach istniejącego pasa drogowego przy ul. Nieszawskiej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 169/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 168/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową ulicy Sowińskiego w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 145/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej – II ETAP Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 139/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową recyrkulacji wewnętrznej – polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 138/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z modernizacją drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 2063) w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 1886) w Ciechocinku Szczegóły