Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 177/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na najładniejsze iluminacje świąteczne Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 180/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 184/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.12.2019 ds. finansowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 183 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie : konserwacji , sprzątania i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Zawiadomienie dot postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na istniejącym maszcie kratowym w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej 1, działka nr 459/18″ Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – grudzień 2019 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za lata 2016-2018 Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Opłata uzdrowiskowa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2019 ds. finansowych Szczegóły