Typ Data Tytuł
Przetargi 12.12.2019 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki stanowiącej własność gminy Ciechocinek – ul. Szmurły Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 OR.152.3.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 OR.152.2.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Przetargi 09.12.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.12.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 185/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019 Szczegóły
Przetargi 04.12.2019 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 178/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły