Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 188/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 189/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem szaletu miejskiego w parku Tężniowym Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 182/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE Nr 191/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „ds. finansowych” Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków części pływalni solankowo-termalnej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 194/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń na zadanie II Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 190/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 192/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń na zadanie Szczegóły