Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie PGW Wody Polskie w sprawie wstrzymania przepływu wody w dniu 18.04.2019r. przez stopień wodny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z profilowaniem dróg gruntowych w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 181/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja Burmistrza Ciechocinka o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH WE WŁOCŁAWKU z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły