Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.03.2019 ZARZĄDZENIE Nr 49/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zaproszenie do zbiórki krwi w Wagańcu w dniu 1 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy – przeznaczonych do zbycia – ul. Widok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 29/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 23/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru wykonawcy składu Gazety Samorządu Lokalnego „Zdrój Ciechociński” oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 15/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 44,34 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 41/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 27.03.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły