Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 165/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE Nr 164/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i wychowania Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 137/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 166/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 121/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im.Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 170/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 167/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej – wykonaniem utwardzenia terenów przyległych do cmentarza w ramach istniejącego pasa drogowego przy ul. Nieszawskiej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 169/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 168/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową ulicy Sowińskiego w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 145/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej – II ETAP Szczegóły