Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2019 Informacja prasowa : Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u” Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 149/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 roku w sprawie organizacji systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 ZARZĄDZENIE Nr 179/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 26.11.2019 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szmurły – Słowackiego działka nr 927/2 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 196 /19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 23.12.2019 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.12.2019 ds. finansowych Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 186/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 grudnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 187/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 grudnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły