Typ Data Tytuł
Przetargi 29.01.2019 Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacji przestrzeni miejskich tj.: Ciechocińskiego Deptaka Sław w Ciechocinku na Al. Armii Krajowej Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla rozbudowy istniejącego budynku sanatoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1295/99 położonej w Ciechocinku przy ulicy Mickiewicza” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa gazociągu na działkach nr 706, 1233/5 i 1233/4 w Ciechocinku przy ulicy Piłsudskiego” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 59/1 w Ciechocinku ul.Wołuszewska” Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 2009/17 w Ciechocinku przy ulicy Sportowej Szczegóły
Przetargi 28.01.2019 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Szczegóły
Przetargi 25.01.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2019 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 44,34 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku, działka nr 530/37 KW WL1A/00022650/6 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 157/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 111/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap I (od km 0.650,00 do km 1.665,00) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 106/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania odbioru prac związanych z urządzeniem placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych dojść, na części działki nr 1324/8 położonej w Ciechocinku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły