Typ Data Tytuł
Przetargi 17.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 16.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 16.02.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 marca 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 16.02.2020 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Modrzewiowej, Kasztanowej , Akacjowej w Ciechocinku na działkach nr 2416 i 2407 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Dobrej w Ciechocinku na działkach nr 1440/3, 1440/4, 1440/5, 1428/3 , 1428/4, 1428/8, 1437/2 Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej przy ulicy Zdrojowej w Ciechocinku (działki nr 623/29 i 623/30) w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 205/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Przetargi 03.02.2020 Przebudowa ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – II etap Szczegóły