Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 lutego 2020 roku ws informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku w wyborach do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.: Szczegóły
Artykuł 01.03.2020 Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w miarę posiadanych przez Gminę lokali – wnioski złożone do 31.12.2019 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 202/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów będących własnością innych jednostek, powierzone do używania Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 ZARZĄDZENIE NR 197/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosków o zawarcie umów najmu lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku plebanii oraz garażu ze źródłem OZE na działkach nr 1296/9 i nr 1297/1 Szczegóły
Przetargi 24.02.2020 Zamiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralny” (2) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Program współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Program współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły