Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 2/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 3/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14.01. 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora żłobka samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku ul. Widok 9 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 11/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 5/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 15.02.2019 Budowa oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Nieodpłatna pomoc prawna Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Profil ePUAP Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Ciechocinka w 2018 roku Szczegóły