Typ Data Tytuł
Przetargi 12.03.2019 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Strona Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. Szczegóły
Artykuł 09.03.2019 Realizacja zadań publicznych 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku ul. Widok 9 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 28/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 10 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły