Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 106/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 104/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania polegającego na dostawie i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach przy ul. Wojska Polskiego 11 i ul. Mickiewicza 20a będących własnością Gminy Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 103/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu lokali w budynku położonym przy ul. Nieszawskiej 149 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 102/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dla Wystawców biorących udział w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w 2019 roku w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 99/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 98/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 96/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę nawierzchni ulicy Stawowej Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 95/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 94/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej – wykonanie utwardzenia terenów przyległych do Cmentarza w ramach istniejącego pasa drogowego przy ul. Nieszawskiej Szczegóły
Akty prawne 24.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 117/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku Szczegóły