Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 przy ulicy Kopernika w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 25.04.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka ws możliwości zapoznania się z projektem „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r.” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r.” oraz możliwości składania uwag i wniosków do opracowania projektu programu. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Wniosek o udostępnianie danych z REJESTRU WYBORCÓW Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Informacja nr 4 Burmistrza Ciechocinka w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Informacja nr 4 Burmistrza Ciechocinka w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 POSTANOWIENIE NR 56/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 POSTANOWIENIE NR 53/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. Szczegóły