Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej na działkach nr 2153/2 i 2147/10 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Raport o stanie Gminy Ciechocinek za rok 2019 Szczegóły
Przetargi 02.06.2020 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 25.06.2020 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany – ul. Broniewskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.05.2020 Inkasent poboru opłaty targowej Szczegóły
Przetargi 08.05.2020 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 03.06.2020 r. do 30.11.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1428/6, 723/4, 1440/4, 1440/5, 1428/3, 1428/4, 1428/8 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 2416, 2407, 980, 1016/2, 1019/3, 2429 w Ciechocinku Szczegóły