Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – lista osób do kontaktu Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1428/6, 723/4, 1440/4, 1440/5, 1428/3, 1428/4, 1428/8 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 2416, 2407, 980, 1016/2, 1019/3, 2429 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 przy ulicy Kopernika w Ciechocinku” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OPINIA Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 623/29 i 623/30 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek Szczegóły