Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia , kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działkach w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Wołuszewskiej (działka nr 59/1) w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 24.06.2020 Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki: – ul. Szmurły – Słowackiego Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 oraz Nr 7 w mieście Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Ogłoszenie ws II naboru wniosków o przyznanie dofinansowaniana wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Artykuł 20.06.2020 Ogłoszenie dot. przygotowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z ekofizjografią i prognozą oddziaływania na środowisko projektowanych ustaleń dla obszaru położonego między ulicami Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Artykuł 20.06.2020 Informacja o składach i funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych Szczegóły
Przetargi 20.06.2020 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Przetargi 19.06.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły