Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 23.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Gmina Miejska Ciechocinek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Edukacja naszą drogą do sukcesu!” Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – kwiecień 2019 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 54/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 18.04.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 maja 2019 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie PGW Wody Polskie w sprawie wstrzymania przepływu wody w dniu 18.04.2019r. przez stopień wodny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 40/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia a także zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły