Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2020 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym na działkach nr 2153/2, 2147/10 i 2154/2 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.07.2020 Inkasent opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Informacja o zmianie w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Szczegóły
Przetargi 10.07.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 10.07.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 10.07.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 07.07.2020 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 05.07.2020 Zbiorcze zestawienie petycji za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji uchylającej decyzję z dnia 15.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polecającego na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437/5 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 623/51, 623/28 i 586/2 w Ciechocinku na wniosek Gminy Ciechocinek. Szczegóły