Typ Data Tytuł
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) pawilonu handlowego nr 6 o powierzchni 22,57 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) pawilonu handlowego nr 5 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Artykuł 10.09.2021 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinek na lata 2018 – 2032″ Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 WEZWANIE do uzupełnienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Szczegóły
Przetargi 06.09.2021 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Broniewskiego Szczegóły
Artykuł 30.08.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Stolarska 6 Szczegóły