Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2020 Powszechny Spis Rolny 2020 Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 POSTANOWIENIE NR 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.06.2020 Inkasent poboru opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. ws możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 czerwca 2020 roku ws informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – ws zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – lista osób do kontaktu Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Szczegóły