Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. ws możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 czerwca 2020 roku ws informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – ws zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – lista osób do kontaktu Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 INFORMACJA BURMISTRZA CIECHOCINKA W SPRAWIE ORGANIZACJI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 r. – wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1428/6, 723/4, 1440/4, 1440/5, 1428/3, 1428/4, 1428/8 w Ciechocinku Szczegóły