Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn-0,4 kV dla zasilania budynku wielorodzinnego usługowo-mieszkalnego na działkach nr 536/4, 536/3, 460, 510 i 539 w Ciechocinku w ulicach Broniewskiego , Strażacka w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Informacja KRUS o możliwości uzyskania zasiłku przez rolników z tytułu objęcia kwarantanną Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Powszechny Spis Rolny 2020. Spisz się online, weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 67,24 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Ciechocinku działka nr 1302/1 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 21,20 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 02 listopada 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 09.10.2020 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 9.2.1 – Aktywne włączenie społeczne – projekty duże Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego nr 2 „Zdrój” w Ciechocinku, obwód łowiecki 182 Szczegóły