Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2020 Sprawdź rachmistrza terenowego Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Spotkanie informacyjne online Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 października 2020r. o wpłynięciu nowych dowodów w sprawie wniosku Burmistrza Miasta Ciechocinka, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek działającego za pośrednictwem Pana Zbigniewa Kaszlewicz reprezentującego „Akroid” Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. Budowa ulicy Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700 – lecia) w miejscowości Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek, obręb m. Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 15.10.2020 Zimowe utrzymanie ulic w sezonie 2020/2021 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Wojska Polskiego Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Szczegóły
Przetargi 13.10.2020 Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 OBWIESZCZENIE o kontynuowaniu postępowania przy uwzględnieniu wytycznych organu II instancji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BT44972 w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 59/1 położonej w Ciechocinku stanowiącej ul. Wołuszewską Szczegóły