Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 88/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Hermanowskiego wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 87/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Sowińskiego w Ciechocinku w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 86/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 84/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 83/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania czynności związanych z wyborem oferty cenowej na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przy ulicy Kopernika Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 93/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 92/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Ogłoszenie o naborze wniosków do niepublicznego przedszkola w Nieszawie „Bajeczna przystań” Szczegóły
Przetargi 27.06.2019 Przetarg na budowę nawierzchni ul. Stawowej Szczegóły
Przetargi 26.06.2019 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2019 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły