Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci linii kablowej SN-15 kV na działkach nr 2366, 2367/2, 723/4 , 723/5, 1412, 1413/6, 1300/11, 1328/1, 1326/1 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na działce nr 2198/6 w Ciechocinku przy ulicy Żytniej Szczegóły
Przetargi 31.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2020 roku) pawilonu handlowego nr 10 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 31.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2020 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 31.08.2020 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2020 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 28.08.2020 Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy. Szczegóły
Przetargi 20.08.2020 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na okres obejmujący lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Petycja dot. możliwości zakupu płynów do dezynfekcji rąk Szczegóły