Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 168/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową ulicy Sowińskiego w zakresie utwardzenia nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia – I etap Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 145/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej – II ETAP Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 139/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową recyrkulacji wewnętrznej – polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 138/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z modernizacją drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 2063) w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 1886) w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 173/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2021 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 172/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 174/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 4, pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Przetargi 18.11.2019 Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka Szczegóły