Typ Data Tytuł
Przetargi 02.12.2020 Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.12.2020 ds. opłat i podatków lokalnych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.12.2020 ds. księgowości finansowej Szczegóły
Przetargi 18.11.2020 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Kopernika działka nr 644/7 o pow. 2525 m² KW WL1A/00022650/6 Szczegóły
Przetargi 18.11.2020 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Piaskowa działka nr 1130/4 o pow. 1500 m² KW WL1A/00007002/8 Szczegóły
Przetargi 17.11.2020 Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 160981 C ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.11.2020 dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 Aktualizacja Progamu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2021-2024 r. Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 9.2.1 – Aktywne włączenie społeczne – projekty duże Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.11.2020 Prezes Zarządu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Szczegóły