Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 182/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE Nr 191/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „ds. finansowych” Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków części pływalni solankowo-termalnej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 194/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń na zadanie II Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 190/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 192/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń na zadanie Szczegóły
Przetargi 12.12.2019 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki stanowiącej własność gminy Ciechocinek – ul. Szmurły Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 OR.152.3.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 OR.152.2.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły