Typ Data Tytuł
Artykuł 24.12.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 196 /19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Przetargi 23.12.2019 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.12.2019 ds. finansowych Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 186/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 02 grudnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 187/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 grudnia 2019 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 188/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 189/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem szaletu miejskiego w parku Tężniowym Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Szczegóły