Typ Data Tytuł
Artykuł 05.10.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się przy ul. Kolejowej oraz o przeprowadzeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się przy ul. Kolejowej Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 OR.152.3.2021 – w sprawie utwardzenia drogi ulicy Topolowej Szczegóły
Przetargi 01.10.2021 Zimowe utrzymanie ulic w sezonie 2021/2022 Szczegóły
Przetargi 30.09.2021 Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy dla zadania : zakup i dostawę 50 drzew do Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie planowanej w dniach 12-14 października akcji przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2021″ Szczegóły
Przetargi 23.09.2021 Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki – ul. Szmurły – Słowackiego Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 70,97 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Stolarskiej 6A działka nr 457/17 KW WL1A/00022510/3 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
Przetargi 22.09.2021 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2021 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły