Typ Data Tytuł
Przetargi 09.01.2020 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2020 ds. księgowości opłat Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 Szczegóły
Przetargi 07.01.2020 Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 204/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7 i pawilonu handlowego nr 9 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 201/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w magazynie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 200/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 199/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gruntów Szczegóły