Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 15/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 14/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz wprowadzenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 13/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do pierwszych klas Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 11/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie sprostowania omyłek. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 8/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka w Ciechocinku. Szczegóły