Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 8/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 5/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Wołuszewskiej, Sportowej, Wesołej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 2/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 4/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 ZARZĄDZENIE Nr 3/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek lokali socjalnych Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Informacja dla osób niesłyszących Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Samorządowy Informator SMS Szczegóły