Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 20/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 18/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 16 lutego 2016 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – działek o nr 1130/3 o pow. 1500 m2, nr 1130/4 o pow. 1500 m2, nr 1130/5 o pow. 1500 m2 stanowiących własność gminy położonych przy ul. Piaskowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 17/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 15/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 14/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz wprowadzenia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 13/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017 do pierwszych klas Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 11/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie sprostowania omyłek. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 stycznia 2016 roku zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły