Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 24/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 23/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 22/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 20/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 18/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 16 lutego 2016 roku odnośnie sprzedaży nieruchomości – działek o nr 1130/3 o pow. 1500 m2, nr 1130/4 o pow. 1500 m2, nr 1130/5 o pow. 1500 m2 stanowiących własność gminy położonych przy ul. Piaskowej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 17/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: dostawę roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwację tych nasadzeń Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu Szczegóły