Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 36 /2016 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 35/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 06 kwietnia 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 34/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2016 roku odnośnie wydzierżawienia terenu pod lokalizację kawiarenki – ogródka piwnego w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 31/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 30/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności w Przedszkolach Samorządowych w Ciechocinku w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gminnej. Szczegóły