Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2016 Wydawanie duplikatów: – zaświadczeń o wpisie do ewidencji, – decyzji o wykreśleniu z ewidencji Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 50/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych wykonanych prac remontowych – sekretariat Urzędu (pokój nr 7 bud. I) Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 48/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych ulic o nawierzchni asfaltowej przy użyciu emulsji i grysów w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 09 maja 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły