Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 60/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2016 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 2 im Kubusia Puchatka na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 „BAJKA” na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 56/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 55/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 54/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 53/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 52/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 51/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Żernickiego w Ciechocinku Szczegóły