Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 80/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 79/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 lipca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji w konkursie na piosenkę o Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 77/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 76/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 1 na placu targowym przy ul. Piekarskiej oraz 2 lokali użytkowych o powierzchniach 18,50 m2 i 23,90 m2 znajdujących się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 75/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE Nr 74/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 25 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 73/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „stanowisko ds. zieleni miejskiej” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 72/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 71/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta Szczegóły